درد ریزان

شعر و احساسات شاعرانه

پا به جاده ی کلمات می گذارم

 

من آیا زنده است ؟

من آیا صدای پنجره ای مرده نیست به گورستان فراموشی ات

که با زوزه های  های های  باد در حنجره اش

سو سو ی مرگ را به تناسخ  پاک آلوده ی عشق آورده است

  

 


جهانم آبستن است


Weblog Themes By Pichak

درباره وبلاگ


یادم باشه هروقت مطلبی از کسی مینویسم بگم
خیلی دوست دارم شعرام نقد بشن و خوب